วัดมีรึกซา ประเทศเกาหลีใต้

วัดมีรึกซาสร้งขึ้นราวๆปี คศ 602 ในรัชสมัยพระเจ้ามูวังบันทึกเรื่องราวของอาณาจักรโบราณในยุค 3 อาณาจักรของเกาหลี

วัดมีรึกซาเป็นวัดที่มีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ในเขตอิคซัน จังหวัดช็อลลาเหนือ ประเทศเกาหลีใต้ เคยเป็นที่ตั้งของเมืองซาบีบริเวณวัด และองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ที่ยังเหลืออยู่ ทำให้นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์เกาหลีต่างตื่นเต้นกับร่องรอยทางศิลปะของอาณาจักรแพคเจที่หลงเหลือร่องรอยไว้

มีร่องรอยของการพังทลายลงมาของยอดเจดีย์ และเอกสารทางประวัติศาสตร์ก็บันทึกว่าเจดีย์มีถึง 9 ชั้น ซึ่งน่าจะมีลักษณะคล้ายกับเจดีย์ขนาดเล็กทั้ง 2 องค์ที่ตั้งอยู่ ทั้ง 2 ด้านของเจดีย์ประธาน ซึ่งยังมีสภาพที่สมบูรณ์มาก