วัดโชเร็นอิน ประเทศญี่ปุ่น

วัดโชเร็นอิน เป็นวัดของพุทธศาสนานิกาย Tendai ตั้งอยู่ในเมืองเมืองฮิงาชิยาม่า จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

วัดโชเร็นอินเป็นหนึ่งวัดมองเซคิ Monzeki ของเมือง ผู้ซึ้งเป็นผู้นักบวชผู้นำอย่างเป็นจารีตประเพณีคือสมาชิกของพระราชวงศ์ของจักรพรรดิ พวกเขาทำหน้าที่เป็นหัวหน้านักบวชของวัดจากช่วงยุคสมัยเฮอิอัง Heian ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ Saicho คือผู้ก่อตั้งนิกายที่ Tendai ทำหน้าที่เป็นหัวหน้านักบวชวัด Hieisanen Ryakuji มีทิวทัศน์ที่งดงามมาก เงียบ และสงบ

ช่วงเนินเขาโชกุนซุกะในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง  สถานที่ของวัดจะแสงไฟให้สว่างขึ้นให้เข้าชมเวลากลางคืน วัดจะเต็มไปด้วยแสงไฟสีฟ้าซึ่งเป็นมุมมองที่สวยงาม  ที่บูชาเทพหลักและ Fudo Myojin จะสว่างขึ้นและยังดูเหมือนว่าพวกเขาจะถูกห้อมล้อมไปด้วยเปลวแสงไฟ สวนสว่างขึ้นโดยไฟ 1,000 หลอด