ศาลเจ้าโอซาก้าเทมมังงุ

ศาลเจ้าโอซาก้าเทมมังงุหนึ่งในศาลเจ้าที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวญี่ปุ่น ศาลเจ้าโอซาก้าเทมมังงุ  สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ท่าน Sugawara Michizane นักปราชญ์ที่มีชีวิตอยู่จริงในสมัยเฮอัน

ในอดีตท่านเป็นนักปราชญ์ที่มีความมานะอุตสาหะ มีความเฉลียวฉลาด รอบรู้ในงานเขียนและบทกวี สามารถสอบเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่ง ภายหลังได้รับราชการรับใช้จักรพรรดิ ด้วยความขยันและรอบรู้จึงได้รับความไว้วางใจให้ทำงานสำคัญต่างๆ มากมายแต่ภายหลังท่านได้ถูกคู่อริใส่ความว่าเป็นกบฏจนถูกเนรเทศไปอยู่ในเมืองห่างไกล ทำให้ท่านเสียใจและตรอมใจตายในที่สุด

 Osaka Shrine

โดยหลังจากที่ท่านเสียชีวิตลงก็ได้ถูกยกย่องให้เป็นเทพเจ้าเทนจิน หรือเทพเจ้าแห่งปัญญา ได้รับความเคารพนับถือจากนักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศ ในช่วงใกล้สอบของทุกๆ ปี ที่ศาลเจ้าโอซาก้าเทมมังงุ จึงเนืองแน่นไปด้วยเหล่าบรรดานักเรียนนักศึกษาที่ต่างก็แวะเวียนมากราบไหว้เพื่อขอให้ประสบความสำเร็จในการสอบแข่งขันหรือเข้าเรียนต่อศาลเจ้าโอซาก้าเทมมังงุ  ยังเป็นที่รู้จักทั่วประเทศในฐานะของเจ้าภาพจัดเทศกาล Tenjin Matsuri ซึ่งเป็น 1 ใน 3 เทศกาลใหญ่ของญี่ปุ่น จัดขึ้นทุกวันที่ 24 และ 25 กรกฏาคมผู้คนจำนวนกว่า 3,000 คนจะแต่งกายชุดโบราณ พากันร้องรำทำเพลงไปทั่วเมือง ก่อนที่จะลงเรือจำนวน 100 ลำ ล่องไปทั่วลำนํ้าโอกาว่า

  • ศาลเจ้าโอซาก้าเทมมังงุเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าเทนจิน ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคนทัวร์ญี่ปุ่น นอกจากศาลเจ้าแห่งนี้แล้วในญี่ปุ่นยังมีศาลเจ้าที่สร้างขั้นเพื่อบูชาเทพเจ้าเทนจินอีกหลายแห่ง ทั้งที่เกียวโตหรือที่ฟุคุโอกะ  ซี่งเป็นศาลเจ้าหลักและเป็นที่ฝังศพท่าน Sugawara Michizane